OptraImage Color 1200r Driver for Mac

Tải về

3 (1) Lexmark Miễn phí 512 Dung lượng: 641 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.1 đến 10.4
Miễn phí cài đặt hệ điều hành X driver cho thiết bị OptraImage Color 1200r. Driver này cải thiện tốc độ kết nối và tính ổn định giữa máy Mac với máy in, cũng như tốc độ in và cải tiến số lượng in.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 641 KB
  • Lượt xem: 520
  • Lượt tải: 512
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.1 đến 10.4
Liên kết tải về