Album Cover Finder for Mac

Tải về
3 (1) Amphonic Designs Dùng thử 892 Dung lượng: 5,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Album Cover Finder cho phép bạn tìm kiếm bìa ngoài, thông tin album, danh sách bài hát. Thêm ảnh minh họa cho toàn bộ thư viện nhạc trên iTunes chỉ trong một bước. Đồng bộ hóa với iTunes nhằm tìm kiếm tự động hình ảnh minh họa đối với các bài hát đang chạy khi trang Artist's Catalog có thể tìm kiếm hơn 36 bìa ngoài album từ cùng một tác giả. Hiển thị từ xa sẽ thêm một cửa sổ nổi trên màn hình với hình ảnh minh họa được hiển thị, thông tin của bài hát đang chạy, và điều khiển từ xa iTunes đơn giản hơn.

Các tính năng chính:

Tự động thêm rất nhiều hình ảnh minh họa vào toàn bộ thư viện nhạc iTunes của bạn: Chỉ cần chọn kích cỡ hình ảnh minh họa bạn muốn và Album Cover Finder sẽ nhanh chóng thêm chính xác bìa ngoài của album vào các file nhạc của bạn.

Đồng bộ hóa với iTunes!

Tìm kiếm hình ảnh minh họa và các thông tin khác dựa vào bài hát hiện đang được phát trên iTunes. Nếu iTunes thiếu hình ảnh minh họa của album, Album Cover Finder có thể tự động thêm vào file nhạc của bạn.

Tìm kiếm theo tác giả, album hoặc tiêu đề bài hát: Điền một chút thông tin bạn có và Album Cover Finder sẽ tìm kiếm những bài hát có thông tin này.

Thưởng thức nhạc nhiều hơn nữa: Đọc lời bình về album, xem vidoe, kiểm tra lịch lưu diễn, hoặc chỉ đơn giản là nhận được đầy đủ hình ảnh minh họa của album.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,7 MB
  • Lượt xem: 896
  • Lượt tải: 892
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: