🖼️
  • Vietkey Bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ
  • Vietkey là một trong những phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt đầu tiên và rất tốt tại Việt Nam. Với khả năng hỗ trợ hầu hết mọi font chữ tiếng Việt từ TCVN3, Unicode, VNI, ABC... đến các kiểu gõ Telex, VNI.
  • Xếp hạng: 4 2.239 Phiếu bầu