🖼️ Lords Hooray: Legends of Legion cho Android 1.2 Game chiến thuật chiến đấu phép thuật

🖼️
  • Phát hành: 1.2.3(2012220310)
  • Lords Hooray: Legends of Legion là một game chiến lược 2D, nơi người chơi có nhiệm vụ phá hủy căn cứ của kẻ thù, trước khi đối thủ làm điều ngược lại.
  • android Version: 1.2.3(2012220310)