🖼️ Return of the Obra Dinn Game phá án trên con tàu Obra Dinn bí ẩn

🖼️
  • Phát hành: 3909
  • Là câu chuyện phá án cổ điển, Return of the Obra Dinn sẽ dẫn dắt người chơi bước vào thế giới của bí ẩn phức tạp, sự đan xen của nhiều cá tính, động cơ, bí mật và những lời nói dối.
  • windows