3herosoft, is dedicated to developing computer multimedia software such as Video Converter, DVD Ripper, iPod Rip, DVD Copy and DVD Creator software for the international users.

At present, there are many senior tech members working for the software studio. Our team of senior tech members has designed a set of DVD transcoding technology and authoring technology that have outstanding performance. Currently, we are trying to set up a special retail system and support network to give the best service to you.

We will keep improving the functions and performance of our products and trying to expand into more forms of multimedia software for computers. To show our thanks, we will work harder to aim at providing first-rate software and excellent service in the following days to meet your needs.

🖼️
  • 3herosoft CD Burner Phần mềm ghi đĩa CD chuyên nghiệp
  • Nếu bạn muốn thưởng thức những bản nhạc CD tuyệt vời trên trình phát CD di động hoặc nhà của mình thì 3herosoft CD Burner, công cụ ghi đĩa CD âm thanh, sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp chuyên nghiệp nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • 3herosoft PDF to Text Converter Chuyển đổi PDF sang TXT
  • 3herosoft PDF to Text Converter là chương trình chuyển đổi PDF sang TXT tốt nhất, giúp bạn trích xuất nội dụng văn bản từ một tài liệu PDF sang TXT mà vẫn duy trì được bố cục gốc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️