🖼️
  • Facebook One cho Chrome Cập nhật thông báo Facebook nhanh chóng
  • Facebook One cho Chrome là công cụ cập nhật thông báo Facebook với một cú nhấp chuột duy nhất, cho phép bạn xem bảng tổng hợp như đã nhận bao nhiêu tin nhắn, có bao nhiêu thông báo mới bằng cách truy cập vào mục con tương ứng mà không phải đi qua trang chủ Facebook.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️