🖼️ Files n Folders for iOS 1.3 Chuyển file giữa máy tính và iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Aashish Patil
 • Files n Folders for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý tệp tin và thư mục an toàn, đa chức năng và miễn phí.
 • ios Version: 1.3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 202

🖼️ Daily Tasks for iOS 1.13 Quản lý nhiệm vụ cá nhân trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Aashish Patil
 • Daily Tasks for iOS là ứng dụng quản lý danh sách To Do thông minh và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 1.13.4

🖼️ Envelope for iOS 1.1 Quản lý Email thông minh trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Aashish Patil
 • Envelope for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một Email client đa chức năng, hữu ích và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.1.1

🖼️ Notes n More for iOS 1.7 Quản lý ghi chú đa phương tiện cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Aashish Patil
 • Notes n More for iOS là ứng dụng quản lý ghi chú đa chức năng, đa phương tiện và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.7.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61