🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Lingvo Dictionary cho iOS Biên dịch đa ngôn ngữ trên iPhone/iPad
  • Lingvo Dictionary for iOS là ứng dụng từ điển đa ngôn ngữ miễn phí trên iPhone/iPad, tích hợp tính năng biên dịch song ngữ giữa 20 thứ tiếng, từ điển từ đồng nghĩa tiếng Anh, dịch ảnh, học từ vựng bằng flashcard...
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • ABBYY PDF Transformer+ Phần mềm chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp
  • ABBYY PDF Transformer+ là một giải pháp hữu hiệu hỗ trợ người dùng chỉnh sửa hoặc thêm bình luận cho tài liệu PDF, thêm mật khẩu bảo vệ, thảo luận nó với đồng nghiệp, hay tạo và chuyển đổi hoặc đơn giản đọc một file PDF trong một môi trường thân thiện.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ABBYY Lingvo 12 English-Russian
  • Phần mềm ABBYY Lingvo Dictionary là một trong những ứng dụng từ điển tra từ phồ biến nhất thế giới hiện nay với vốn từ vựng khổng lồ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ...
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu