🖼️
  • AcronymGeni

    Giải nghĩa từ viết tắt trong công nghệ thông tin
  • Hàng ngày bạn phải tiếp xúc với những tài liệu tin học và thường bắt gặp nhiều từ viết tắt khó hiểu, bạn phải mày mò, tốn nhiều công sức tìm ra các từ viết tắt. Điều này gây ít nhiều phiền toái, làm chậm tiến độ công việc của bạn.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu