🖼️ Aegisub cho Mac 3.2 Phần mềm chỉnh sửa phụ đề phim miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Aegisub Team
  • Aegisub cho Mac là phần mềm chỉnh sửa phụ đề phim bao gồm nhiều tính năng dễ sử dụng giúp người dùng sắp xếp chữ, dịch phụ đề và sử dụng môi trường Automation tuyệt vời.
  • mac Version: 3.2.2
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.414