🖼️ Plushies: Horror game 6.0 Game kinh dị miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: AlessPluss
  • Trong Plushies: Horror game, người chơi sẽ phải tránh né những con ma u uất nguy hiểm. Đây là game kinh dị trong không gian 2 chiều, có môi trường u ám và nhiều cảnh đáng sợ khiến người chơi giật bắn mình.
  • windows Version: 6.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 281