🖼️ Tanki Online Game bắn tăng nảy lửa

🖼️
  • Phát hành: Alternativa Platform
  • Tanki Online là game bắn tăng nhiều người chơi từng đoạt giải thưởng "Best Game without a Publisher" - game không cần nhà phát hành hay nhất. Game đưa người chơi lên vị trí chiến sĩ lái tăng và những thử thách vô cùng hấp dẫn.
  • web
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 1.000