🖼️ Android-x86 Dự án mô phỏng Android trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: Android-x86
  • Android-x86 là dự án miễn phí bao gồm nhiều tính năng mạnh mẽ được phát hành cho hệ điều hành Windows. Dự án có mã nguồn mở này giúp người dùng cài đặt hệ điều hành Android trên máy tính.
  • windows
  • Đánh giá: 13
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 9.841