🖼️
  • WizMouse Cuộn chuột ở bất kỳ cửa sổ nào đang mở
  • WizMouse là ứng dụng cuộn chuột đơn giản, dễ sử dụng, cho phép bạn thực hiện thao tác cuộn chuột, dùng con lăn chuột trên các cửa sổ Windows đang mở mà không cần nhấp chuột lên chúng.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • WizKey
  • WizKey là công cụ nâng cấp bàn phím, giúp việc gõ các ký tự được nhấn mạnh hoặc các ký tự đặc biệt khác dễ dàng hơn...
  • Xếp hạng: 3 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Bulk Image Downloader Google Chrome Extension
  • Tiện ích mở rộng này thêm một nút trong thanh công cụ của Google Chrome, cho phép bạn mở trang hiện tại với BID, thêm trang hiện tại với danh sách công việc BID Queue Manager hoặc mở trang hiện tại với BID Link Explorer.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu