Bulk Image Downloader Google Chrome Extension

Tải về
3 (1) Antibody Software Miễn phí 1.473 Dung lượng: 256,4 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Tiện ích mở rộng này thêm một nút trong thanh công cụ của Google Chrome, cho phép bạn mở trang hiện tại với BID, thêm trang hiện tại với danh sách công việc BID Queue Manager hoặc mở trang hiện tại với BID Link Explorer. Vào trang lựa chọn của tiện ích mở rộng để bật menu item hoặc tắt chúng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 256,4 KB
  • Lượt xem: 1.487
  • Lượt tải: 1.473
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Liên quan, thay thế