🖼️ Move 2 SD cho Android 1.1 Chuyển ứng dụng sang thẻ SD

🖼️
 • Phát hành: Antoine Vianey
 • Move 2 SD là ứng dụng miễn phí dễ dàng di chuyển các ứng dụng sang thẻ SD và ngược lại rất nhanh chóng. Ứng dụng này giúp tiết kiệm bộ nhớ trong của điện thoại.
 • android Version: 1.1.3
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.644

🖼️ Instant Uninstaller For Android Gỡ bỏ cài đặt ngay lập tức

🖼️
 • Phát hành: Antoine Vianey
 • Instant Uninstaller là công cụ gỡ bỏ cài đặt rất nhanh chóng và dễ sử dụng dành cho Android.
 • android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 987

🖼️ Android Task Killer Free For Android Ứng dụng quản lý tác vụ

🖼️
 • Phát hành: Antoine Vianey
 • Android Task Killer Free là ứng dụng miễn phí cho điện thoại Android, nhanh chóng tắt các tiến trình đang chạy, tiết kiệm bộ nhớ ram và tiết kiệm pin cho điện thoại di động.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 620

🖼️ Android Battery Saver For Android Kéo dài tuổi thọ của pin

🖼️
 • Phát hành: Antoine Vianey
 • Android Battery Saver là ứng dụng giúp tăng tuổi thọ của pin cho điện thoại Android. Nó sẽ tắt các tiến trình không cần thiết giúp điện thoại chạy nhanh hơn và tiết kiệm pin.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 549