🖼️
  • Move 2 SD cho Android Chuyển ứng dụng sang thẻ SD
  • Move 2 SD là ứng dụng miễn phí dễ dàng di chuyển các ứng dụng sang thẻ SD và ngược lại rất nhanh chóng. Ứng dụng này giúp tiết kiệm bộ nhớ trong của điện thoại.
  • Xếp hạng: 3 · 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️