Android Battery Saver For Android Kéo dài tuổi thọ của pin

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 111 KB
  • Lượt xem: 558
  • Lượt tải: 549
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 and up
Giới thiệu

Android Battery Saver là ứng dụng giúp tăng tuổi thọ của pin cho điện thoại Android. Nó sẽ tắt các tiến trình không cần thiết giúp điện thoại chạy nhanh hơn và tiết kiệm pin.

Một số tính năng chính:

- Tắt hết các tiến trình khi điện thoại tạm ngừng sử dụng.

- Tắt hết các tiến trình theo tần suất nhất định.

- Tắt các tiến trình vào lúc nửa đêm.

- Tắt các tiến trình theo yêu cầu.

Android Battery Saver For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về