🖼️
🖼️
 • Pattaizer Tạo hiệu ứng độc đáo cho ảnh
 • Pattaizer là một ứng dụng tạo các hiệu ứng ảnh theo nhiều mẫu khác nhau. Người dùng có thể được điều chỉnh và thay đổi hình ảnh với các hiệu ứng bóp méo ảnh này.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Collaizer Tạo khung ảnh độc đáo
 • Collaizer là ứng dụng tạo ra những khung ảnh độc đáo với nhiều hình ảnh được sắp xếp tùy ý giúp người dùng lưu giữ kỷ niệm theo một cách riêng biệt và đáng nhớ.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
 • Wordaizer Tạo "đám mây" chữ độc đáo
 • Wordaizer là phần mềm giúp người dùng tạo ra một hình ảnh bất kỳ, ví dụ hình đám mây, hình khủng long hoặc chữ cái nào đó và điền những chữ cái theo tạo hình đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mosaizer Pro Phần mềm tạo ảnh dạng mảnh ghép
 • Mosaizer Pro là phần mềm tạo bức ảnh dạng ghép mảnh miễn phí và cao cấp, được thiết kế cùng với bộ công cụ mạnh mẽ để giúp người sử dụng tạo ra các hiệu ứng tranh vẽ nghệ thuật trên ảnh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu