🖼️ CadStd Lite 3.7 Phần mềm vẽ kỹ thuật chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Apperson & Daughters
  • CadStd Lite là phần mềm CAD chuyên sâu hỗ trợ nhiều mục đích sử dụng và rất dễ dùng. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để tạo những thiết kế kỹ thuật chuyên nghiệp, tạo bản vẽ xây dựng nhà, cơ khí, biểu đồ... theo đúng chuẩn vẽ ANSI.
  • windows Version: 3.7.6
  • Đánh giá: 18
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 22.785