🖼️ Inklings Game giải đố cho máy tính, Mac và Linux

🖼️
  • Phát hành: Applepine Games
  • Inklings là game giải đố cho máy tính, Mac và Linux có đồ họa đẹp đẽ với các bài chơi được vẽ bằng tay. Người chơi sẽ phải sử dụng khả năng khéo léo để giúp nhân vật đi đến đích và nhặt được các vật phẩm tuyệt diệu.
  • windows