🖼️ SmartBar for Android

🖼️
  • Phát hành: APS Technology
  • Như các bạn đều biết HDH Android mặc dù có cơ chế quản lý ứng dụng, các tác vụ và bộ nhớ thông minh nhưng chưa hẳn là tối ưu trong mọi tình huống. Cơ chế quản lý tự động của nó trong những điều kiện nào đó gây ra sự bất tiện.
  • android
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.062