🖼️ Frozen Jumps Game nữ hoàng băng giá cho Windows 8

🖼️
  • Phát hành: Aras1988
  • Frozen Jumps là game chạy và nhảy với công chúa Anna - nhân vật chính trong phim Frozen (Nữ hoàng băng giá). Đồ họa đẹp với những màn chạy nhảy đầy thách thức chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị.
  • windows
  • Đánh giá: 16
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 395