🖼️
  • Better Chests Mod Mod cung cấp rương, balo nâng cấp
  • Better Chests Mod 1.12.2/1.7.10 bổ sung nhiều loại rương và balo mới vào thế giới game Minecraft. Đây là những loại rương và balo tốt hơn hẳn loại thường vì chúng có khả năng nâng cấp.
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Aroma1997Core Thư viện cho các mod của Aroma1997
  • Aroma1997Core 1.12.2/1.11.2 là thư viện cho các bản mod của Aroma1997. Đây là bản Minecraft Mod bắt buộc đối với hầu hết các mob mà tác giả Aroma1997 cung cấp cho người chơi Minecraft.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Dimensional World Mod Mod thế giới mới cho Minecraft
  • Dimensional World Mod for Minecraft bổ sung 1 Dimension hoàn toàn mới vào thế giới Minecraft, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu đi mine, tất nhiên bạn có thể làm bất cứ thứ gì trong đó nếu muốn.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu