🖼️
 • R10Cipher Phần mềm bảo mật cho máy tính
 • R10 Cipher là một phần mềm bảo mật khá đáng chú ý. Nó mã hóa văn bản bằng cách sử dụng lên đến 128 bit của chuẩn mã hóa Blowfish - một chuẩn mã hóa nhanh tiến tiến và bảo mật hiện nay...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ContaxCRM Lưu trữ thông tin khách hàng
 • ContaX cho phép bạn lưu trữ, hiển thị và giao tiếp với danh sách liên lạc, khách hàng, nhà cung cấp dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Đối với người dùng cá nhân, câu lạc bộ, doanh nghiệp nhỏ, những người muốn sử dụng danh sách liên lạc hoặc cơ sở d
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • R10BatchMail for Mac
 • R10BatchMail là phần mềm gửi email theo nhóm rất dễ sử dụng dành cho Macintosh OSX. R10BatchMail rất tiện ích trong việc gửi thư mời, thông báo thay đổi địa chỉ,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MonitorMyMac for Mac
 • MonitorMyMac giúp tạo snapshot màn hình máy tính của bạn hoặc tạo snapshot tất cả các webcam liên kết tới máy tính...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • macVCR for Mac
 • macVCR cho phép người dùng ghi lại những gì xảy ra trên màn hình máy tính và lau lại như một bộ phim Quicktime để bạn có thể xem lại sau đó. MacVCR không yêu cầu bất kì một cài đặt nào, chỉ cần kích đúp vào icon và chương trình sẽ hoạt động...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ooSooMpro for Mac Hệ thống quản lý
 • ooSooM là một hệ thống quản lý (danh sách các việc cần làm) và sắp xếp mã an toàn bằng số dành cho hệ điều hành Macintosh OSX và Windows Microsoft...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu