🖼️ R10Cipher 5.2 Phần mềm bảo mật cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • R10 Cipher là một phần mềm bảo mật khá đáng chú ý. Nó mã hóa văn bản bằng cách sử dụng lên đến 128 bit của chuẩn mã hóa Blowfish - một chuẩn mã hóa nhanh tiến tiến và bảo mật hiện nay...
 • windows Version: 5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 466

🖼️ ContaxCRM 3.9 Lưu trữ thông tin khách hàng

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • ContaX cho phép bạn lưu trữ, hiển thị và giao tiếp với danh sách liên lạc, khách hàng, nhà cung cấp dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Đối với người dùng cá nhân, câu lạc bộ, doanh nghiệp nhỏ, những người muốn sử dụng danh sách liên lạc hoặc cơ sở d
 • windows Version: 3.9.92
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.305

🖼️ R10BatchMail for Mac

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • R10BatchMail là phần mềm gửi email theo nhóm rất dễ sử dụng dành cho Macintosh OSX. R10BatchMail rất tiện ích trong việc gửi thư mời, thông báo thay đổi địa chỉ,...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 287

🖼️ MonitorMyMac for Mac

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • MonitorMyMac giúp tạo snapshot màn hình máy tính của bạn hoặc tạo snapshot tất cả các webcam liên kết tới máy tính...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

🖼️ ContaxCRM for Mac 3.9 Phần mềm lưu trữ danh sách liên lạc

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • ContaX cho phép bạn lưu trữ, hiển thị và giao tiếp với danh sách liên lạc, khách hàng, nhà cung cấp dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết...
 • mac Version: 3.9.92a
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 384

🖼️ macVCR for Mac

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • macVCR cho phép người dùng ghi lại những gì xảy ra trên màn hình máy tính và lau lại như một bộ phim Quicktime để bạn có thể xem lại sau đó. MacVCR không yêu cầu bất kì một cài đặt nào, chỉ cần kích đúp vào icon và chương trình sẽ hoạt động...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

🖼️ ooSooMpro for Mac 1.8 Hệ thống quản lý

🖼️
 • Phát hành: Arten Science
 • ooSooM là một hệ thống quản lý (danh sách các việc cần làm) và sắp xếp mã an toàn bằng số dành cho hệ điều hành Macintosh OSX và Windows Microsoft...
 • mac Version: 1.8.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 240