🖼️
  • Ghostscript GPL Phần mềm hỗ trợ file PDF
  • Ghostscript GPL là phần mềm đa năng được sử dụng như 1 engine bên trong các phần mềm xem và in PDF. Nó là công cụ hỗ trợ và phát triển những phần mềm như vậy.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu