🖼️ Nguyện Cầu Cho Một Giấc Mơ Requiem for a Dream (2000)

🖼️
  • Phát hành: Artisan Entertainment
  • Nguyện cầu cho một giấc mơ (Requiem for a Dream) là một bộ phim tâm lý tình cảm chính kịch của Mỹ phát hành năm 2000.
  • phim