🖼️ Chrono Machine cho Mac 2.1 Ứng dụng lịch xác định ngày quá khứ và tương lai độc đáo

🖼️
 • Phát hành: AsramSoftware
 • Chrono Machine cho Mac là tiện ích lịch máy tính thiết thực và thân thiện với người sử dụng. Chrono Machine cho Mac được thiết kế đặc biệt nhằm giúp người dùng xác định thứ cụ thể trong tuần của ngày nhất định ở thời điểm quá khứ hoặc tương lai.
 • mac Version: 2.1.5

🖼️ 4getMeNot for Mac 4.1 Phần mềm lưu trữ thông tin cá nhân

🖼️
 • Phát hành: AsramSoftware
 • Một chương trình tiện ích hệ thống với khả năng lưu trữ địa chỉ eMail, số điện thoại liên lạc, thông tin cá nhân, dữ liệu quan trọng...
 • mac Version: 4.1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 448

🖼️ BigBen for Mac 3.1 Ứng dụng theo dõi thời gian trên thế giới

🖼️
 • Phát hành: AsramSoftware
 • Giả sử bạn có một số người bạn cần liên lạc vào một thời điểm cố định nào đó đã hẹn trước, nhưng bạn lại không chắc thời điểm đó sẽ đến vào lúc nào vì mọi người ở những múi giờ khác nhau trên trái đất? Rất đơn giản, ứng dụng BigBen sẽ giúp bạn...
 • mac Version: 3.1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 479

🖼️ Calculus 1.3.2 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: AsramSoftware
 • Calculus - một công cụ tiện ích tính toán, bên cạnh những phép tính thông thường, chương trình còn có thể chuyển đổi giữa các đơn vị thường gặp như độ ẩm, áp suất, tốc độ...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 608