🖼️
  • AutoClose

    Tiện ích tắt máy tính tự động
  • AutoClose là công cụ hẹn giờ tắt máy tính với nhiều tính năng mạnh mẽ. Auto Close là tiện ích máy tính hoàn toàn miễn phí, sạch virus 100% nên bạn yên tâm khi cài đặt trên PC của mình.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu