🖼️ Avetix Antivirus 3.4 Phần mềm diệt virus miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Avetix
  • Avetix Antivirus là một phần mềm diệt virus toàn diện, nhờ đó giúp cho máy tính của bạn luôn được an toàn trước các mối đe dọa đã được biết tới hoặc mới. Với chế độ bảo vệ theo thời gian thực, tất cả các loại virus, sâu, phần mềm gián điệp và trojan sẽ được ngăn chặn trước khi chúng có thể gây hại cho máy tính.
  • windows Version: 3.4.3
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.263