🖼️
  • Babylon Dịch tự động văn bản Anh Việt
  • Babylon là một công cụ từ điển, dịch thuật văn bản miễn phí tuyệt vời. Với bộ từ điển hơn 75 ngôn ngữ cùng với khả năng dịch những đoạn văn bản tự động từ 77 ngôn ngữ ra tiếng Việt và ngược lại.
  • Xếp hạng: 4 · 468 Phiếu bầu
🖼️
  • Babylon Pro Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt
  • Babylon là không chỉ là phần mềm từ điển Anh Việt, Pháp Việt, Nga Việt, Trung Việt...tuyệt vời mà còn là phần mềm dịch tự động đoạn văn bản. Giúp công việc dịch thuật của bạn trở lên dễ dàng với 75 ngôn ngữ sang tiếng Việt và ngược lại.
  • Xếp hạng: 4 · 599 Phiếu bầu
🖼️