🖼️ Babylon NG Dịch tự động văn bản Anh Việt

🖼️
 • Phát hành: Babylon
 • Babylon là một công cụ từ điển, dịch thuật văn bản miễn phí tuyệt vời. Với bộ từ điển hơn 75 ngôn ngữ cùng với khả năng dịch những đoạn văn bản tự động từ 77 ngôn ngữ ra tiếng Việt và ngược lại.
 • windows Version: NG
 • Đánh giá: 467
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 194.952

🖼️ Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Babylon
 • Babylon là không chỉ là phần mềm từ điển Anh Việt, Pháp Việt, Nga Việt, Trung Việt...tuyệt vời mà còn là phần mềm dịch tự động đoạn văn bản. Giúp công việc dịch thuật của bạn trở lên dễ dàng với 75 ngôn ngữ sang tiếng Việt và ngược lại.
 • windows Version: 10
 • Đánh giá: 597
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 182.354

🖼️ iBabylon for iOS 2.0 Bộ biên dịch đa ngôn ngữ cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Babylon
 • iBabylon for iOS là ứng dụng bộ biên dịch tốt nhất và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 452