🖼️ Dead Tide cho iOS 1.1 Game chiến thuật thời gian thực độc đáo

🖼️
  • Phát hành: BANANA DOG
  • Dead Tide cho iOS là game chiến thuật thời gian thực, đặt trong bối cảnh giả tưởng mới lạ và thú vị, nơi người chơi phải lập đội để giải cứu tương lai thế giới trước sự lây lan của virus zombie.
  • ios Version: 1.1.8