🖼️ Copy for Windows phone 1.0 Dịch vụ đám mây an toàn cho Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for Windows Phone cung cấp cho người dùng các thiết bị Windows Phone một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • Windows Phone Version: 1.0.0.12
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

🖼️ Copy for Android 2.01 Dịch vụ đám mây an toàn cho Android

🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for Android cung cấp cho người dùng các thiết bị Android một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • android Version: 2.01.2.066
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ Copy for iOS 1.2 Dịch vụ đám mây an toàn cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • Copy for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng dịch vụ lưu trữ đám mây tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.2.6

🖼️ BarracudaDrive 5.3 Ứng dụng chuyển đổi mạng

🖼️
 • Phát hành: Barracuda
 • BarracudaDrive là ứng dụng chuyển đổi mạng gia đình hoặc mạng kinh doanh sang một hệ thống lưu trữ trực tuyến mạnh mẽ và an toàn, cho phép bạn truy cập và chia sẻ tập tin từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị kết nối nào trên thế giới.
 • windows Version: 5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 53