🖼️ Dinosaur Dungeon Demo Game hành động khám phá ngục tối cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Bat Burrito Games
  • Trong game Dinosaur Dungeon, người chơi sẽ nỗ lực đánh bại đủ các loại quái vật và đối mặt với Lich có sức mạnh khủng khiếp. Đây là game hành động cho máy tính mang phong cách cổ điển với các yếu tố khám phá ngục tối độc đáo.
  • windows Version: Demo
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 111