🖼️ My Candy Love cho iOS 3.6 Game tình yêu ngọt ngào cho bạn gái

🖼️
  • Phát hành: Beemoov
  • My Candy Love (hay Sweet Crush) là một game mô phỏng hẹn hò giống như đời thực, trong đó, tình tiết câu chuyện thay đổi tùy thuộc vào các lựa chọn của bạn. Hãy tự tạo cho mình một câu chuyện tình yêu độc đáo.
  • ios Version: 3.6.3