🖼️ Phoenix OS 3.6 Hệ điều hành Android trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: Beijing Chaozhuo Technology
  • Phoenix OS là hệ điều hành Android trên máy tính tiếp theo sau Remix OS. Hai hệ điều hành có khá nhiều nét giống nhau nhưng Phoenix OS có vẻ nhỉnh hơn 1 chút khi xét tổng thể.
  • windows Version: 3.6.1
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 29.475