🖼️ Zero City cho iOS 1.0 Game sinh tồn trong thế giới hậu tận thế

🖼️
  • Phát hành: BEINGAME
  • Hãy đoàn kết với những người khác và xây dựng nơi trú ẩn để bảo vệ sự sống của mình cho đến khi không thể trong thế giới zombie. Zero City cho iOS thách thức khả năng sinh tồn của mọi người chơi.
  • ios Version: 1.0.0

🖼️ Zero City cho Android 0.9 Game sinh tồn hậu tận thế có gameplay đa dạng

🖼️
  • Phát hành: BEINGAME
  • Trở thành người chỉ huy một trong những nơi trú ẩn cuối cùng của thế giới mới trong game hành động Zero City cho Android!
  • android Version: 0.9.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 51