🖼️ SkipLock cho Android 1.2 Mở khóa màn hình siêu nhanh trên Android

🖼️
 • Phát hành: Ben Hirashima
 • SkipLock là ứng dụng mở khóa màn hình siêu nhanh không cần mật khẩu, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập các chương trình trên điện thoại chỉ với duy nhất một kết nối WiFi hoặc Bluetooth.
 • android Version: 1.2.7

🖼️ Choose Browser For Android

🖼️
 • Phát hành: Ben Hirashima
 • Choose Browser For Android cho phép bạn "Share" liên kết, và chọn trình duyệt web để mở nó. Ứng dụng này rất tiện dụng để phát triển Web Mibie, khi bạn phải kiểm tra trang web của bạn trong các trình duyệt khác nhau.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 371

🖼️ Bookmarks Light For Android

🖼️
 • Phát hành: Ben Hirashima
 • Bookmarks Light For Android là ứng dụng giúp bạn truy cập và quản lý Bookmark rất nhanh chóng. Bookmarks Light có thể thêm, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm, và phân loại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 363