Choose Browser For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 54 KB
  • Lượt xem: 377
  • Lượt tải: 371
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

Choose Browser For Android cho phép bạn "Share" liên kết, và chọn trình duyệt web để mở nó.

Đôi khi bạn đang xem một trang web trong trình duyệt, và bạn muốn ở nó trong một trình duyệt khác. Vậy làm thế nào để bạn mở một trang web mà bạn đang xem trong trình duyệt khác?

Bây giờ bạn có thể sử dụng Choose Browser. Nếu bạn muốn "Share" một trang hoặc liên kết từ bất kỳ ứng dụng, bạn có thể chọn Choose Browser, sau đó danh sách các trình duyệt đã cài đặt được hiển thị và bạn chọn trình duyệt để mở nó.

Ứng dụng này rất tiện dụng để phát triển Web Mibie, khi bạn phải kiểm tra trang web của bạn trong các trình duyệt khác nhau.

Choose Browser For Android

Tuyết Mai (Theo Android Market)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: