🖼️ Flappy Royale cho iOS 1.3 Game Flappy Bird sinh tồn nhiều người chơi

🖼️
  • Phát hành: Ben Maslen
  • Game chim điên Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông đã được hồi sinh dưới dạng game Battle Royale với tựa đề mới Flappy Royale. Bạn điều khiển chú chim của mình sinh tồn cùng 99 đối thủ khác xem ai có thể sống lâu nhất.
  • ios Version: 1.3