🖼️
  • PolyRace Demo Game đua xe đồ họa đa giác cho PC
  • PolyRace Demo là một game đua xe có tốc độ nhanh lấy bối cảnh tương lai. Các vòng đua trong game này được tạo ra bằng thuật toán. Người chơi sẽ lựa chọn trong số 4 tàu bay có đặc điểm khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu