🖼️
 • Dictionary French English Free for Android

  Từ điển Pháp - Anh miễn phí
 • Dictionary French English Free for Android là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của mình.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Dictionary Spanish French Free for Android

  Từ điển Tây Ban Nha - Pháp
 • Dictionary Spanish French Free là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Dictionary Latin English Free for Android

  Từ điển Latinh - Anh
 • Dictionary Latin English Free for Android là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của mình.
 • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Dictionary Swedish English for Android

  Từ điển Anh - Thụy Điển
 • Dictionary Swedish English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Dictionary Finnish English for Android

  Từ điển Anh - Phần Lan
 • Dictionary Finnish English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Free Dict: French Italian for Android

  Từ điển Pháp - Italia
 • Free Dict: French Italian là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Free Dict: German English for Android

  Từ điển Anh - Đức
 • Free Dict: German English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Free Dict: Esperanto English for Android

  Từ điển Anh - Esperanto miễn phí
 • Free Dict: Esperanto English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.Phần mềm được dùng để dịch từ tiếng Esperanto sang tiếng Anh và ngược lại. Khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên, database sẽ được tải và lưu trữ
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 25 phần mềm.