🖼️ Dictionary French English Free for Android Từ điển Pháp - Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary French English Free for Android là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của mình.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 433

🖼️ Dictionary Spanish French Free for Android Từ điển Tây Ban Nha - Pháp

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Spanish French Free là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

🖼️ Dictionary Latin English Free for Android Từ điển Latinh - Anh

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Latin English Free for Android là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của mình.
 • android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 884

🖼️ Dictionary Spanish Italian for Android Từ điển Tây Ban Nha - Ý

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Spanish Italian for Android là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546

🖼️ Dictionary Danish English Free for Android Từ điển Anh - Đan Mạch

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Danish English Free for Android là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 413

🖼️ Dictionary Swedish English for Android Từ điển Anh - Thụy Điển

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Swedish English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

🖼️ Dictionary Ukrainian English for Android Từ điển Anh - Ukraina

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Ukrainian English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 293

🖼️ Dictionary Finnish English for Android Từ điển Anh - Phần Lan

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Dictionary Finnish English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 377

🖼️ Free Dict: French Italian for Android Từ điển Pháp - Italia

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: French Italian là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 308

🖼️ Free Dict: German English for Android Từ điển Anh - Đức

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: German English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.240

🖼️ My Business Contacts for Android Hỗ trợ bán hàng và kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • My Business Contacts là công cụ miễn phí để trợ giúp cho các nhu cầu trong quá trình bán hàng và kinh doanh của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 473

🖼️ Free Dict: Esperanto English for Android Từ điển Anh - Esperanto miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Esperanto English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.Phần mềm được dùng để dịch từ tiếng Esperanto sang tiếng Anh và ngược lại. Khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên, database sẽ được tải và lưu trữ
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 664
Có tất cả 25 phần mềm.