🖼️ Free Dict: Russian English for Android Từ điển Anh - Nga miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Russian English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget. Với công cụ này, bạn có thể phiên âm bằng giọng nói hay dịch văn bản đầy đủ để nâng cao quá trình học tập của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.344

🖼️ Free Dict: Dutch English for Android Từ điển Anh - Đức

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Dutch English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 580

🖼️ Free Dict: Polish English for Android Từ điển Anh - Ba Lan

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Polish English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 520

🖼️ Free Dict: Croatian English for Android Từ điển Anh - Croatia

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Croatian English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 572

🖼️ Free Dict: Latin English for Android Từ điển Anh - Latinh

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Latin English là phần mềm từ điển offline miễn phí với cách phát âm qua giọng nói và qua Widget.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.027

🖼️ Free Dict: Bulgarian English for Android Từ điển Bungary - Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Bulgarian English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Bungary sang tiếng Anh và ngược lại. Khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên, database sẽ được tải và lưu trữ trên thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

🖼️ Free Dict: German Hungarian for Android Từ điển Đức - Hungary miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: German Hungarian là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Đức sang tiếng Hungary và ngược lại. Khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên, database sẽ được tải và lưu trữ trên thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 519

🖼️ Free Dict: Hungarian English for Android Từ điển Hungary - Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Hungarian English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hungary và ngược lại. Khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên, database sẽ được tải và lưu trữ trên thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 452

🖼️ Free Dict: Turkish English for Android Từ điển Anh - Thổ Nhĩ Kỳ

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Turkish English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 718

🖼️ Free Dict: Greek English for Android Từ điển Anh - Hi Lạp

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Greek English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp và ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 637

🖼️ Free Dict: Slovak English for Android Từ điển Anh - Slovakia

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Slovak English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Slovakia và ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 488

🖼️ Free Dict: Romanian English for Android Từ điển Anh - Rumani

🖼️
 • Phát hành: BitKnights
 • Free Dict: Romanian English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani và ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 618
Có tất cả 25 phần mềm.