🖼️ Bleep cho Mac 0.1 Phần mềm chat miễn phí cho Mac

🖼️
  • Phát hành: BitTorrent Labs
  • Bleep cho Mac - một sản phẩm của BitTorrent, cho phép bạn có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè miễn phí và vô cùng riêng tư. Đặc biệt, những tin nhắn gửi đi sẽ chẳng có ai đọc được cả, ngoại trừ bạn.
  • mac Version: 0.1.539
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 53