🖼️
  • Bleep cho Mac

    Phần mềm chat miễn phí cho Mac
  • Bleep cho Mac - một sản phẩm của BitTorrent, cho phép bạn có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè miễn phí và vô cùng riêng tư. Đặc biệt, những tin nhắn gửi đi sẽ chẳng có ai đọc được cả, ngoại trừ bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu