🖼️
🖼️
  • Sin Slayers Game kẻ giết người tội lỗi
  • Sin Slayers là game nhập vai có yếu tố Roguelike, bối cảnh được đặt trong thế giới giả tưởng đen tối, nơi các lựa chọn của bạn sẽ quyết định độ khó của trận chiến và kẻ thù.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu