🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Workgroup Videohub for Mac
  • Workgroup Videohub tự động chuyển đổi giữa độ phân giải chuẩn SDI sang độ phân giải cao SDI. Với 12 đầu ra quản lý SDI độc lập cho phép quản lý riêng biệt trực tiếp từ bộ định tuyến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu