🖼️ Blender 2.93 Phần mềm thiết kế 3D miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Blender
 • Blender 2.93 là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D. Tải Blender không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng.
 • windows Version: 2.93.1
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.773

🖼️ Blender Portable 2.92 Phần mềm thiết kế đồ họa 3D

🖼️
 • Phát hành: Blender
 • Blender 2.92 là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D, không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng.
 • windows Version: 2.92
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.419

🖼️ Blender cho Linux 2.92 Phần mềm thiết kế đồ họa

🖼️
 • Phát hành: Blender
 • Blender 2.92 là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D, không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng.
 • linux Version: 2.92
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.226

🖼️ Blender for Mac 2.92 Phần mềm thiết kế đồ họa

🖼️
 • Phát hành: Blender
 • Blender 2.92 cho Mac là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D, không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng
 • mac Version: 2.92
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.448