🖼️
 • Blender

  Phần mềm thiết kế 3D miễn phí
 • Blender 3.1 là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D. Tải Blender không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng.
 • Xếp hạng: 4 101 Phiếu bầu
🖼️
 • Blender Portable

  Phần mềm thiết kế đồ họa 3D
 • Blender 3.1 là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D, không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng.
 • Xếp hạng: 5 9 Phiếu bầu
🖼️
 • Blender for Mac

  Phần mềm thiết kế đồ họa
 • Blender 3.1 cho Mac là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D, không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng
 • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
🖼️
 • Blender cho Linux

  Phần mềm thiết kế đồ họa
 • Blender 3.1 là phần mềm thiên về thiết kế đồ họa 3D, không chỉ giúp bạn vẽ nên những tác phẩm bắt mắt mà còn có thể dùng để dựng nên những thước phim 3D hoành tráng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu