🖼️
  • TXTcollector

    Phần mềm ghép file văn bản
  • Bạn đang cần kết hợp nhiều file văn bản để tiện sử dụng? Cách đơn giản nhưng tốn nhiều thời gian nhất đó là đọc và sao chép nội dung từng file. Tuy nhiên, có 1 cách đơn giản và hiệu quả hơn, đó là sử dụng TXTCollector.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • PIXresizer 2.0.3

  • PIXresizer là một chương trình điều chỉnh kích thước ảnh miễn phí giúp bạn dễ dàng tùy biến các hình ảnh trên trang web cũng như e-mail của bạn.
  • Xếp hạng: 4 41 Phiếu bầu