🖼️ BodBot cho iOS 6.51 Ứng dụng luyện tập thể dục thông minh

🖼️
  • Phát hành: BodBot
  • BodBot cho iOS là một huấn luyện viên cá nhân thực sự của mọi người dùng thiết bị iOS, tạo ra các bài tập phù hợp với mục tiêu, tài nguyên, khả năng thể chất, độ khó mong muốn và nhiều hơn nữa của mỗi người.
  • ios Version: 6.51

🖼️ BodBot cho Android 4.74 Huấn luyện viên tập gym cá nhân của bạn

🖼️
  • Phát hành: BodBot
  • BodBot có thể được coi là một huấn luyện viên tập gym cá nhân chuyên nghiệp. App cung cấp các bài tập phù hợp với mục tiêu, tài nguyên, khả năng thể chất, độ khó mong muốn của người dùng.
  • android Version: 4.74