🖼️ Pocket God: Journey To Uranus cho iOS 1.05 Game thử làm chúa trời ở vũ trụ Uranus cực vui

🖼️
  • Phát hành: Bolt Creative
  • Pocket God: Journey To Uranus là phần tiếp theo của game Pocket God được rất nhiều người yêu thích. Trong phần mới này, bạn vẫn là chúa trời, nhưng cai trị một vũ trụ mới là Thiên Vương Tinh.
  • ios Version: 1.05.05

🖼️ Pocket God for iOS 1.48 Game thử làm chúa trời vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: Bolt Creative
  • Vui nhộn nhất, thú vị nhất và cũng có nhiều phiên bản nhất trong các game “thử làm chúa trời” là Pocket God. Trò chơi của Bolt Creative trao cho người chơi quyền sinh - sát tuyệt đối.
  • ios Version: 1.48.2
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.278